MENU

Керівник гуртка: «Юні Друзі природи» Береза Владислав Сергійович, запрошує відвідати його гурток на базі еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
 

Основні завдання гуртка:

  • засвоєння учнями знань про типових пред­ставників рослинного і тваринного світу рідного краю;
  • усвідомлення дітьми значення фенологічних спостережень;
  • забезпечення екологічного виховання і на­вчання, формування відповідального ставлення до природи і готовності до активних дій щодо її охо­рони;
  • формування вміння догляду за об’єктами жи­вої природи;
  • досягнення розуміння учнями практичного значення природоохоронних знань.

У кабінеті передбачається робота з розвитку вмінь встановлювати причинно-наслідкові зв’яз­ки в природі, проведення елементарних дослідів; у куточку живої природи – розвиток умінь і нави­чок догляду за рослинами та тваринами, проведен­ня фенологічних спостережень.

Виготовляючи гербарії, колекції, різні само­робні експонати, діти вчаться працювати з при­родним матеріалом, що, в свою чергу, допомагає формувати естетичні поняття, бережливе ставлен­ня до природи..

Графік роботи гуртка:

Понеділок, Середа: 14.00-15.20

Тел.: +380991215621