MENU

Шишацька філія Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Гурток «Юні екологи»

Керівник гуртка
Яровий Юрій Володимирович

 

Мета:

 • сприяти створенню в позашкільному закладі умов для зростання активної творчої особистості;
 • озброїти учнів практичними навичками пошукової і науково-дослідницької діяльності;
 • поглибити знання учнів з біології, географії, краєзнавства, народознавства;
 • розвивати вміння оцінювати і самостійно вирішувати проблемні питання;
 • формувати екологічну культуру особистості, дбайливе ставлення до природи.

Завдання:

 • сприяти самостійності та критичності мислення, розвитку здібностей і творчої активності учнів;
 • формувати у них грамотність роботи з інформацією;
 • навчити усвідомлювати практичне застосування отриманих знань, умінь та навичок;
 • залучити до практичної природоохоронної роботи;
 • навчити працювати як індивідуально, так і в колективі;
 • поєднати навчання з творчим пошуком;
 • навчити учнів самостійно працювати над розвитком моральності власного культурного рівня.

Форми навчання:

лекції, семінарські заняття, практичні заняття, екскурсії, науково-практичні конференції, дослідно-експериментальна робота.

Методи навчання:

аудіальні, візуальні, методи евристичного (самооцінки, взаємонавчання, метод проектів, рецензій).

Гурток відвідують учні 9-11 класів

Дні і години занять гуртка: середа, п’ятниця: 15.10 – 17.40.