MENU
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ЗАКЛАДУ

Баланс станом на 01.07.2018 р.
Довідка про зміни до кошторису
Кошторис на 2018р
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги
Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Звіт про надходження та використання інших надходжень власних надходжень
Звіт про фінансові результати за І квартал 2018 року
Баланс на 1 квітня 2018 року
Баланс на 1 сiчня 2018 року
Звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк
Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк
Звiт про власний капiтал за 2017 рiк
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
Звiт про надходження та використання
Звiт про надходження i використання
Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень за 2017 р.я
Звiт про надходження i викоритання iнших надходжень спецiального фонду за 2017 рiк
Кошторис_на_2018_рiк_по_КПК_0617321
Кошторис_на_2018_рiк_по_КПК_0611090
Довідка про зміну до кошторису № 1 від 05.01.2018
Довідка про зміну до кошторису № 399 від 28.12.2017
Довідка про зміну до кошторису № 336 від 05.12.2017
Довідка про зміну до кошторису № 333 від 04.12.2017
Довідка про зміну до кошторису № 218 від 07.12.2017
Документ-186
Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік (13 тарвня)
Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік (18 серпня)
Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік (21 червня)
Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік (25 липня)
Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік (25 жовтня)
Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік (28 серпня)
Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік (березень)
Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік (червень)
Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік (липень)
Довідка про зімни до кошторису на 2017 рік (листопад)
Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік (серпень)
Довідка про зімни до кошторису на 2017 рік (травень)
Довідка про зімни до кошторису на 2017 рік (вересень)
Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік (жовтень)
Довідка про зміни до плану асигнувань
Інформація про кошти, отримані з інших джерел