MENU
   При Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді працює 88 гуртків, в них учнів 1445. З них:
початкового рівня – 18, в них учнів – 284;
основного рівня – 57, в них учнів – 963;
вищого рівня – 13, в них учнів – 198

   Навчально-виховна робота в гуртках спрямована на формування екологічної культури, національної свідомості, розвитку творчої активності дітей. Вихованці – активні учасники масових натуралістичних заходів, робота в гуртках проводиться з урахуванням нахилів дітей, їх вікових особливостей. В роботі використовуються різні форми і методи: ігри, конференції, круглі столи, екскурсії, конкурси-захисти творчих робіт, екологічні експедиції, польові практики.
   Робота в творчих об’єднаннях спрямована на здобуття вихованцями додаткових знань, практичних вмінь та навичок по догляду за рослинами і тваринами, вивчення їх біологічних особливостей, спостереження, експерименти та досліди з живими організмами.